two person standing on gray tile paving

HM Coach ke­hit­tä­mis­pal­ve­lut

Yrityksille ja julkisille organisaatioille erilaisiin

työelämän tilanteisiin - erityisesti kasvunpaikoissa

Get started

"Toimiessani johtamisen kehittäjänä olen

havainnut, että yksilölliset ja pienryhmissä

tapahtuvat intensiiviset kehittämisprosessit, joissa

tavoitteet yksilöidään ja konkretisoidaan työelämän

tekoina tuottavat parhaan tuloksen."

- Hannele Martti/HM Coach

two person standing on gray tile paving

Kehitä osaa­mis­ta­si am­mat­ticoac­hin kanssa!

HM Coachin perustajalla Hannele Martilla

on laaja kokemus organisaatioiden johtamisen kehittämisestä sekä

henkilökohtaisten johtamistaitojen ja ratkaisujen etsimisestä erilaisiin

johtamisen haasteisiin. Asiakaskokemusta on eri toimialoilta, mm. metsä-,

kaivos-, teräs-, metalli-, rakennus-, elin­tar­vi­ke­teol­li­suus, kauppa sekä

yksityisen ja laajasti julkisen sektorin palvelut, esim. kunnat sekä

sosiaali- ja terveyspalvelut.

Get started
Hannele-sm.png

Hannele Martti

Management & Leadership Coach

 • Kasvatustieteiden maisteri, opettaja, työnohjaaja, coach, yrittäjä
 • Kansainvälisen coachingyrityksen ICF:n (PCC) Professional Certified Coach
 • Julkisen sektorin esimies ja kehittäjä (12v)
 • Johtamisen kehittäjä pörssiyrityksissä, PK-ja julkisella sektorilla (20v)
 • Yksilö-, ryhmä- ja or­ga­ni­saa­tio­dy­na­mii­kan asiantuntija
two person standing on gray tile paving

HM Coach lähestymistavan juuret ovat lähinnä sys­tee­mi­teo­reet­ti­ses­sa viitekehyksessä, ratkaisukeskeinen työote hyödyntää yksilö-ja ryhmädynamiikkaa. Kaikki seuraavat vuoropuhelun työkalut ovat käytössä:

 • PRO­SES­SI­KON­SUL­TAA­TIO - ohjaa asia­kas­or­ga­ni­saa­tio­ta tunnistamaan organisaation tilan ja kehittämään organisaation oppimista ja taitoa ratkaista ongelmiaan: ”Osallistun oman organisaationi kehittämisohjelmaan ja annan oman panokseni kehittämiseen
 • VALMENNUS - opettaa, ohjaa harjoittelua ja treenaa osaamista: ”Haluan uutta osaamista, joka tukee vahvuuksieni hyödyntämistä ja ke­hit­tä­mis­ta­voit­tei­den saavuttamista
 • SPARRAUS - haastaa, harjoittaa, etsii ja antaa vastauksia omalla alalla: ”Etsin ratkaisua ja ulkopuolinen auttaa puolueettomilla neuvoilla, hyvillä esimiestyön työkaluilla tilanteessa etenemisessä”
 • FASILITOINTI - auttaa ja ohjaa suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistuneita prosesseja: ”Haluan olla tuottamassa uuden toimintamallin ja yhteisen käytännön sovelluksen, jota tuetaan
 • MENTOROINTI - edistää oppimista ja osaamista aktorin ja mentorin vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tees­sa, jossa kokemuksella ja hiljaisella tiedolla on merkittävä rooli: ”Haluan kehittää ammatillista osaamistani kokeneemman osaajan kanssa, joka osaa sitä antaa.”
 • TYÖNOHJAUS - tutkii yhdessä työhön, työyhteisöön ja työrooliin, ammatti-identiteettiin liittyviä kysymyksiä, hakee ratkaisuja nykyhetken haasteisiin. Yleensä pitempikestoinen prosessi - tosin lyhentynyt viimeaikoina: ”On tärkeää, että saan puhua omasta työstä, sen tilanteista ja ratkaisuista ja työnohjaaja tukee siinä.”
 • COACHING - kulkee rinnalla yksilön/ryhmän /esimiesten  erilaisten työelämässä tarvittavien ratkaisujen etsinnässä/kehittämisessä: ”Tavoitteeni on löytää työni kannalta uusi suunta.”


Työskentelymalli arvostaa coachattavan omaa ajattelua, vaikuttavuutta ja vastuullisuutta. Se auttaa tutkimaan, tiedostamaan, ottamaan käyttöön mahdollisuuksia/potentiaalia matkalla tavoitteeseen. Orientaatio on tulevaisuudessa ja prosessin keston määrittää tavoite:

-”Haluan löytää ratkaisuja käyttämällä omaa osaa­mis­po­ten­ti­aa­lia­ni – coach auttaa etenemisessä.”

two person standing on gray tile paving
PCC-logo-me.jpg
lataus-me.png
scy-logo-VARI-ns6rh91l42zbt9v8dpln250l1wcywdagx15vvnzsw0-me.jpg

HM Coach

Hannele Martti

Management and Leadership Coach

Hölkkäkuja 1 B 5, 90670 Oulu

p. 050 543 8627

hannele.martti@hmcoach.fi


Ajan­va­raus

Ajanvaraukseen pääset alla olevaa kuvaketta klikkaamalla: